Převod řezné rychlosti na otáčky

mm

Pozn.: HSS-Co do nerezu nepřekračovat 10 m/min.