Syntax Highlighter

Input

Output

TRANSFORM FL LO CL

Pozor! Tento highlighter je velmi primitivní a obsahuje chyby, proto by ho neměl nikdo používat.

  • FL: Konverze dat z tabulky (oddělovače tabulátor a nový řádek) do formátu pro Flot: [[x,y], [x,y], … ].